Een andere benadering van multiculturaliteit en integratie

 
 

Nieuw programma! Zie workshops.

Informatie, inzichten en ervaringen verkrijgen over dynamieken in de samenleving in tijden van spanning met betrekking tot migratievraagstukken.

Voor: beleidsmakers, hulpverleners, systemisch werkers, kenniswerkers, trainers, docenten en woordvoerders. 

  • Verhalen en ervaringen van betrokkenen en professionals uit het Systemisch werk met opstellingen en daarbuiten.
  • Welke plaats neemt onze afkomst en afstamming in, in het huidige debat rondom vluchtelingen. Wie verplaatst zich onbewust van slachtoffer naar dader?
  • Wat is jouw plaats als hulpverlener als je te maken krijgt met migratie?
  • Poëtische vormen zullen samen gaan met voorbeelden uit het werk en met opgedane ervaringen.
  • Welke positieve bewegingen kunnen we maken om andere wegen te bewandelen zodat we het samenleven in balans kunnen krijgen en houden.

Arnold Veeman zal muziek verzorgen tijdens het congres

.